Kahraman Bakkal Nasıl Başarır?

Kahraman bakkalı belki duymuşsunuzdur.Ferhan Şensoy’un oyunudur. Fakat binlerce süpermarketin karşında rekabet etmek için uğraştığı içindir  kahramanlığı. Kahramanlığını , veresiye vermesi, paran çıkmadığında “sonra ödersin” demesi, yüzünü gördüğünde senin hangi sigarayı içeceğini tahmin edip masaya koymasıyla, para üstünü yukarı  yuvarlayarak vermesiyle, mahallenin esnaf abisi olmasıyla gösterir aslında.

Binlerce fiyat ve ürün değişkeniyle baş etmekte meyali olmayan 30-40  metrekare dükkanında her sokak başında konumlanmasıyla mahalledeki en çok yoğunluğa sahip işletmelerdir bakkallar.

Bakkalların binlerce hard-soft discount, toptan satış, yerel ulusal süper marketler karşından nasıl rekabet edeceğini küçük bir hayalle anlatacağım. Adım adım bu hayalin nasıl gerçekleştirileceği ana hatlarıya çizmeye çalışacağım.

 

SORUN: Süpermarketler karşında bakkalların rekabet gücünün giderek zayıflaması,

ÇÖZÜM: Organize Perakendecilik, Kooperatif, iş birliği

ADIM ADIM ORGANİZE PERAKENDECİLİK

1)Semtin bakkalları yeni bir kooperatif oluşturur.

2)Mahalle Mahalle kooperatif kollektif bakkal grupları oluşturulur.

3)Mahalle Bakkal Grupları, kira ve diğer sabit giderleri hesaplanır.

4)Bu sabit giderlerden kira gider toplamıyla ne büyüklükte mahalle  süpermarketi ve kooperatif tarafından ne kadar büyüklükte depo kurulacağı hesaplanır

5) Mahalle metrekarelerine ve nüfus yoğunluğuna bakılarak mahallede kaç adet mağaza açılacağına karar verilir.

6)Fırsat maliyeti hesaplanarak (bakkal yerine depo ve süpermarket iştirak) bakkala bakkalın kapanması halindeki avantajları projenin temel konusu haline gelir.Depo kurulumu için yer, insan kaynağı ve teknolojiden yararlanılır.

7)Belirlenne ölçekteki mağazalar tutulur ve tek bir marka halinde, yerelin yereli süpermarketler konseptinde marka algısı yaratır.

8)Bakkallar daha önce hem yatırımcı hem iş gücüyken depo için yatırımcı süpermarket yeniden hem yatırımcı hem iş gücü olmaya devam eder.

9)Büyük mertrekareli markette her bir bakkala reyon müdürü görevi verilir. Bu kategori sorumlusu 1 den fazla olabilir alt kategorilere ayrılabilir.

10)Kapanan bakkallardaki atıl iş gücü, marketlerde değerlendirilir.

11)Kooperatif ve mahalle grubu için profesyonel yönetici ve denetmenlerle mağazalar denetlenir.

12)Kooperatifin marketler üzerinde yönetim baskısı olması için marketlerden gelir payın olması şarttır. Kooeperatifte herhangi bir üye anlaşmazlığında o hisseyi alabilecek finan kaynaklarının olması kooperatifin yaşaması için olmazsa olmazdır.

13) Kooperatif ve mahalle yöneticileri yerelin yereli olması için ürün, teslimat, raf düzeni gibi bir çok özellikte yerelden ve ulusaldan ayrışması gerekmelidir. Başarı için şarttır.

14)Organize kooperatifin satın alma gücü her zaman tek tek satın almadan daha güçlüdür. Rekabet için fiyatların optimum düzeyde olması bu marketlerin sürdürebilirliğini sağlayacaktır.

 

SONUÇ:Ana hatlarla bakkalların başarısı için  bir hayali yazmaya çalıştım. Bunun içerisinde bir çok ayrıntı elbette olacaktır.Yasaklamalarla , şehir dışına marketlerin alınmasıyla bakkaları yaşatmak imkansızdır. Yasaklar ve rekabeti olumsuz etkilemeye çalışan regülasyonlar, bakkallara can suyu olmayacaktır

 

Add Comment